Prof. Dr. Erol KILIÇ

Biyografi

1961 Kayseri doğumlu. 1985 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra, 1991’de Yüksek Lisansını, 1992’de Sanatta Yeterlilik ve 2000’de Doktorasını tamamladı. 2008’de Doçent, 2017’de profesör oldu. Atatürk Üniversitesi (1991-2003), Akdeniz Üniversitesi (2003-2017) ve İstanbul Gelişim Üniversitesinde (2027-2019) çalıştı.  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde görevine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası pek çok sergi, çalıştay ve festivallere katıldı. Yurt içi ve yurt dişi kişisel  sergileri bulunan sanatçı pek çok yurt dışı karma sergilerde de katıldı.  Çok sayıda müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Erol Kılıç, zaman içerisinde oluşmuş geleneksel sanatların görsel dilini dünyaya taşıma gayreti içinde olan ve son yıllarda çıkış yapan çağdaş sanatçılarımızdan birisidir. Sanatçı mistik deneyimlerin görünmeyen imgelerini resimsel ifadede görünür kılmakta, mistik dille kurguladığı Aşk temalı eserlerinde İslam tasavvufu ile ilgili görsel bir başlangıç yapmaktadır. Geleneğin bütün plastik formlarının yapıtlarında hissedildiği sanatçı, yeni çağdaş yaratımların deneysel arayışlarının da peşindedir. Ödülleri de bulunan sanatçı İstanbul ve Antalya’daki atölyelerinde çalışmalarına devam etmektedir

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1991
Resim Anasanat Dalı Sanat Tarihi
Atatürk Üniversitesi

Doktora

1991
Resim Anasanat Dalı
Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans

1985
Resim
Uludağ Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2019
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Plastik Sanatlar

Prof.Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • 1. DOĞAN HACER, (2013). Türkiye'de oluşum sanatının (happening art) ortaya çıkışı, müzik ve beden olguları arasındaki uyumun resimsel çözümlemeleri, Akdeniz Üniversitesi->Güzel Sanatlar Enstitüsü->Resim Anabilim Dalı 2. YETGİN AYŞE, (2013). Erol Akyavaş'ın gelenekle somutlaşan resimlerinde karşılaştırmalı kompozisyon çözümlemeleri, Akdeniz Üniversitesi->Güzel Sanatlar Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 2008 3. ÖZENÇ ÖZNUR, (2008). Akdeniz medeniyetlerinin çağdaş Türk resmine yansıması, Akdeniz Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 2006 4. ERBEK EVRİM, (2006). Günümüz Türk resminde doku yüzey imgelemi, Akdeniz Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 2002 5. GÖKTAŞ YAKUP, (2002). 1970 sonrası Türkiye`de postmodernist eğilimler, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 2000 6. PARLAK TAHSİN, (2000). Erzurum`da oltu taşı ve kuyumculuk sanatı, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 7. KILIÇ OSMAN, (2000). Eski Türk resminde mekan-yüzey sorunu ve Dinçer Erimez, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 1999 8. ALBAYRAKTAR NİLÜFER AYÇA, (1999). Metal gravür sanatında çizgi-doku-yüzey etkileşimine plastik çözümleme açısından yaklaşım, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 1998 9. ER SADRETTİN, (1998). Erzurum ve yöresi camilerde kalem işleri, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 1997 10. DENLİ SALİH, (1997). Göstergebilim açısından grafik gösterge anlamlarının incelenmesi, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 11. ALYANAK FİKRET, (1997). Bauhaus`un Türk endüstri grafik tasarımına yansıması, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 12. ÖZEN NUMAN, (1997). Çağdaş Türk resminde minyatürün izdüşümleri, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 13. AKAN LATİF, (1997). 1940-1970 dönemi toplumsal temalar açısından Türk resmi, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Diğer 14. ALAKUŞ ALİ OSMAN, (1997). Kaligrafinin modern Türk resmine etkisi sürecinde Erol Akyavaş, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı 1996 15. AYIK FUAT, (1996). Çocuksunun çağdaş resim sanatındaki dışavurumcu yansımaları, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Resim Anasanat Dalı Yönetilen Tezler * Yurt içi/Yurt Dışı Üniversitelerde veya diğer kurumlarda yönetilen tezler 1. Yasemin Pas, (2010). , Son Dnem Türk Resminde Modern Manzara Eğilimleri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2. Ahmet Birol, (2010). , Medyadaki İmge ve Malzemenin Resim Sanatına Yansıması, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2 3. Evrim Yıldırım, (2008). , Son Dönem Türk Resminde 'At' İmgesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 4. Rahileh Rokhsari Azar, (2009). , Çağdaş Sanatta Aktivizim Bağlamında Shirin Neshatın Yapıtları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitütüsü 5. Sercan Apaydın, (2007). , Yüksek Lisanas, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • KILIÇ EROL (2011). Comparing applications ofintramuscular injections to dorsoglutealor ventrogluteal regions. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 171-174., Doi: 10.5455/jeim.220514.rw.009 (Yayın No: 1352600) KILIÇ EROL (2010). Çağdaş Türk Resminde Geleneksel Etkileşim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(25), 327-340. (Yayın No: 959802)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
 • KILIÇ EROL,Sayın Esra (2020). INDIVIDUALITY IN ANTIQUE ART. Anasay(11), 87-104., Doi: 10.33404/anasay.672730 (Kontrol No: 6127032) 1. KILIÇ EROL (2017). Omurga ve Sanat. Ulak Bilim, 5(18), 1949-1968. (Kontrol No: 4168143) 2. KILIÇ EROL (2010). Kılıç E Türk Resminde Sorgulama Çağdaşlaşma Sorunu Müstakiller ve d Grubu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi(9), 95-103., Atıf Sayısı: 8 (Kontrol No: 958423) 3. KILIÇ EROL (2008). Teknik ve Üslup Bakımından 1930 lara Kadar Türk Resmi nde Manzara. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü(21), 123-142., Atıf Sayısı: 13 (Kontrol No: 959644) 4. KILIÇ EROL (2008). Antalya daki Beş Yıldızlı Turistik Otellerde Plastik Sanat Uygulamalarına İlişkin Bir Anket Çalışması Ve Sonuçları. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi(11), 37-34., Atıf Sayısı: 5 (Kontrol No: 959592)
 • Devrim Erbil İçin Şiir ve Denemeler, Bölüm adı:(Çizgi soyutlamalarından İstanbu Slüetlerine Devrim) (2018)., KILIÇ EROL, Locus Yayıncılık, Editör:Gülseli İnal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 8485, ISBN:1235423658346, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4518295) Sanat üretenler Sanat Öğretenler 2 Bölüm Erol KILIÇ, Bölüm adı:(Erol KILIÇ, metin ve eser) (2016)., KILIÇ EROL, İş Bankası Kültür Yayınları, Editör:Deniz Erbaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 187, ISBN:978-605-332-756-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3295279) 1th International Alanya Culture and Art Days, Bölüm adı:(Erol Kılıç) (2016)., KILIÇ EROL, Kutlu Avcı Ofset, Editör:Orhan Cebrailoğlu, Erol KILIÇ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 66, ISBN:978-605-9447-03-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3295836) Sakarya da Sanatçılar, Bölüm adı:(Erol Kılıç Eserleri) (2016)., KILIÇ EROL, Burak Ofset, Editör:Yahşi Baraz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 48, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3296024) Gelenektem Moderne Mistik İzler, Bölüm adı:(Eserler) (2014)., KILIÇ EROL, Ofis Sanat Merkezi, Editör:Yahşi Baraz, Gülseli İnal, Hamza Gündoğdu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 76, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4311194) Mistik İzler (2013)., KILIÇ EROL, Doğa Basım, Editör:Yahşi Baraz, Yüksel Bingöl, İsmail Yakut, Canan Kılıç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 50, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4311185)
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • KILIÇ EROL,KILIÇ ENES CAN (2018). Bir Sergileme Yöntemi: Kavramsal Düşünce - Kurgusal Mekan ve Teknoloji. ULUSLARARASI SANATTA YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANIMI KONGRESİ, 93-100. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4432980) KILIÇ EROL (2013). Gelenekten Çağdaş Yaratımlara Tasarımda İletişim ve Uygulama Örnekleri. İletişim Tasarım-Tasarımda İletişim Uluslararası Sempozyum, 199-206. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1352226) KILIÇ EROL (2007). Art Preferences Selectiveness and Their Effects on Tourism in Antalya Hotels. 2007 International Tourism Biennial, 558-562. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:978944) KILIÇ EROL (2005). Eski Gravür ve Fotoğraflarla Ağrı Dağı nın Görsel Vizyonu. 1. Uluslararası Ağrı Dağı Ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 472-480. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:978927) KILIÇ EROL (2010). Çağdaş Türk Resminde Kimlik Arayışları ve Geleneksel Etkileşim. Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyum (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1352062) KILIÇ EROL (2000). Arzuladığımız Müze Louvre Tarzı Bir Türk Müzesi nin Gereği. Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, 105-110. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:978911)
 • KILIÇ EROL (2014). GÜNÜMÜZ TÜRK RESMİNDE İSLAM TASAVVUFUNUN SEMBOLİK YANSIMALARI. İslam ve Sanat Tartışmalı İlmi Toplantı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3215352) KILIÇ EROL (2008). Gravür ve Eski Fotoğraflarla Kayseri. 2. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 299-303. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1352044) KILIÇ EROL (2011). Ahmet Yakupoğlu nun Resimlerinde Gerçeklik Duygusu ve Türk Manzara Geleneğindeki Yerİ. Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1352089) KILIÇ EROL (2005). Türk Resminde Kimlik Sorunu ve Bireysel Eğilimler. Sanatta Anadolu Aydınlanması: Bireysellik, Ulusallık, Evrensellik Ulusal Sanat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1352049)
 • Diger Bildiriler
Projeler
 • Erol Akyavaş ın Re simlerinde Gelenekle Somutlaşan Karşılaştırmalı Kompozisyon Çözümlemeleri , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 10/03/2011 - 10/02/2102 (ULUSAL) 1. Medyadaki İmge Ve Malzemenin Resim Sanatına Yansıması , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 10/10/2010 - 10/10/2011 (ULUSAL) 2. Son Dönem Türk Resminde Modern Manzara Eğilimleri , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 10/09/2010 - 10/09/2011 (ULUSAL) 3. Plastik Çağrışımları ile Akdeniz Uygarlıkları, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 10/10/2006 - 10/10/2008 (ULUSAL) 4. Akdeniz Medeniyetlerinin Çağdaş Türk Resmine Yansıması , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 02/10/2006 - 01/10/2007 (ULUSAL) 5. Enformatik Bilginin Değiştirdiği Gerçeklik Algısı , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 01/11/2010 - 01/11/2011 (ULUSAL) 6. Türkiye de Oluşum Sanatının Happening Art Ortaya Çıkışı Müzik ve Beden Olguları Arasındaki Uyumun Resimsel Çözümlemeleri , ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 10/12/2010 - 10/10/2011 (ULUSAL) 7. I Uluslararası Alanya Kültür ve Sanat Günleri Sanat Çalıştayı, Özel Kuruluşlar, Proje Koordinatörü, , 10/04/2016 - 20/04/2016 (ULUSAL) 8. Paranın Serüveni, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, , 03/03/2015 - 07/08/2015 (ULUSAL) 9. Plastik Çağrışımları ile Akdeniz Uygarlıkları, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, , 01/11/2004 - 01/01/2006 (ULUSAL) 10. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi, Özel Kuruluşlar, Yürütücü:KILIÇ EROL, , 01/06/2018 - 04/11/2018 (ULUSAL)
Aldığı Ödüller
 • “Başarı Ödülü”, Sanatçı Gözüyle Erzurum, Erzurum, 1993. “Mansiyon”, Tekel Geleneksel 10. Resim Yarışması, İstanbul,1998. “ Jüri Özel Ödülü”, 8. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara, 2008 . “ Yılın Sanatçısı Ödülü”, Dünya Sanatlar Akademisi, İstanbul, 2013
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim
 • AdresAlemdar Mah. Alemdar Cad. No:13 Fatih / İstanbul - Gülhane Yerleşkesi
İletişim Formu